Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas: 900098

Kontaktinis: Davies Philip

Kategorija: ES/EEE elektroninių pinigų įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
Afon Building Worthing Road Horsham West Sussex RH121TL

Tel. Nr. +44 1403788 340

El. paštas: [email protected]