Lietuvos bankas

Įmonė - UAB ,,Milvas"

Kodas - I088

Tipas - Atvirojo tipo

Pirmojo taisyklių patvirtinimo data - 2019-05-27

Subjektas - Investicinis fondas

Grupė - Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

Rūšis -

Teisės subjektas - Ne juridinis asmuo