Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
259400NNS51SLPJP7921

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Lenkijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
ul. Chlodna 51, 00-867, Warszawa

Adresas:
ul. Chlodna 51, 00-867, Warszawa