Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
PPP House, Vale Road, TN1 1BJ, Vale Road, Tunbridge Wells, KENT

Adresas korespondencijai gauti:
PPP House, Vale Road, TN1 1BJ, Vale Road, Tunbridge Wells, KENT