Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
5 Old Broad Street, EC2N 1AD, London

Adresas korespondencijai gauti:
5 Old Broad Street, EC2N 1AD, London