Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
2 Rougier Street, YO90 1UU, York

Adresas korespondencijai gauti:
2 Rougier Street, YO90 1UU, York