Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
Mayleigh House, Kettering Road North, NN3 6HH, Northhampton

Adresas korespondencijai gauti:
Mayleigh House, Kettering Road North, NN3 6HH, Northhampton