Lietuvos bankas
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (F027)
Suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai
Suderintasis investicinis fondas "ZPR Global Equity Fund" (F010)
Suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" (I039)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Opportunity Fund I“ (I131)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION Alternative Energy Fund II" (I098)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Infrastructure Fund" (I083)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
ATP M (I058)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Social Infrastructure Fund“ (I118)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio" (C)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION London Property Fund" (I019)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Diversified RE Fund" (I023)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION RE Income Fund I" (I037)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Atvirojo tipo informuotiesiemsinvestuotojams skirtas investicinis fondas Multi Asset Selection Fund (I015)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Debt Fund I“ (I054)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo investicinis fondas "Orion Agroland Value Fund I"  (I008)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION Private Equity Fund I" (I048)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai