Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
Hasilwood House, 60 Bishopsgate, EC2N 4AJ, London

Adresas korespondencijai gauti:
Hasilwood House, 60 Bishopsgate, EC2N 4AJ, London