Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
100 Leadenhall Street, EC3A 3DD, London

Adresas korespondencijai gauti:
100 Leadenhall Street, EC3A 3DD, London