Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
Market Square House, St. James’s Street, NG1 6FG, Nottingham, Nottinghamshire

Adresas korespondencijai gauti:
Market Square House, St. James’s Street, NG1 6FG, Nottingham, Nottinghamshire