Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
3rd Floor, Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublin

Adresas korespondencijai gauti:
3rd Floor, Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublin