Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000301

Įmonės kodas: 112025254

Licencijų sąrašas:
Banko licencija

Administracijos vadovas (-ė): Vytautas Sinius

Kategorija: Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, Emitentas, kurio skolos VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, LR licencijuotas bankas

Banko kodas: 71800

SWIFT kodas: CBSBLT26XXX

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Tilžės g. 149, LT-76348 , Šiauliai

Adresas korespondencijai gauti:
Tilžės g. 149, LT-76348 , Šiauliai

Tel. Nr. 1813; +370 41 595 607

El. paštas: [email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2016-10-26 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2020-08-19 kreditavimo paslaugos Kita
2019-12-04 mokėjimo paslaugos
2018-05-02 mokėjimo paslaugos Kita
2018-01-03 mokėjimo paslaugos Kita
2017-07-26 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas Mokesčių taikymas
2017-10-04 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas Kita
2019-06-19 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas
2017-01-04 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas Kita
2020-02-12 mokėjimo paslaugos Mokesčių taikymas
2016-08-24 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-06-27 mokėjimo paslaugos Kita
2018-03-28 mokėjimo paslaugos
2016-10-12 mokėjimo paslaugos Kita
2019-01-30 mokėjimo paslaugos Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2018-08-28 Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d.

Bauda: 28113 €

2019-12-20 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 ir 16 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas bei 3 dalies 1-4 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9, 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 29.3, 29.5, 31.1, 31.3.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 ir 54.10 papunkčiai.

Bauda: 880000 €