Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 147732969

Administracijos vadovas (-ė): Dalius Gesevičius

Kategorija: Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
P.Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys

Adresas korespondencijai gauti:
P.Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys

Tel. Nr. +370 45 505 503; +370 45 50 5508, Faks. Nr. +370 45 505 520

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2015-09-07 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis ir Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Įspėjimas

2016-02-01 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis

Įspėjimas

2018-03-05 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 17 straipsnio 1 dalis

Bauda: 40000 €