Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
First Floor, 50 Mark Lane, EC3R 7QR, London

Adresas korespondencijai gauti:
First Floor, 50 Mark Lane, EC3R 7QR, London