Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
London, W1J 5AW