Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: 577453

Kontaktinis: Aileen Zhang

Kategorija: ES valstybių narių finansų maklerio įmonės, teikiančios paslaugas LR neįsteigus filialo

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
9th Floor 125 Old Broad Street, EC2N 1AR , Londonas

Adresas korespondencijai gauti:
9th Floor 125 Old Broad Street, EC2N 1AR , Londonas

Tel. Nr. 44 2037715500

El. paštas: [email protected]

Veiklų lentelė pagal MiFID 2

Investicinės paslaugos ir veikla Pagalbinės paslaugos:
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finansinės priemonės
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11