Lietuvos bankas

Šalis: Lietuvos Respublika

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2013-02-12 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis Veiklos apribojimas (moratoriumas)
2013-02-18 Bankų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis, Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 20, 568, 570, 788 punktai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)