Lietuvos bankas

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Vilniaus g. 10, LT-27101, Vilniaus m. savivaldybė, Grigiškių m.

Adresas:
Vilniaus g. 10, LT-27101, Vilniaus m. savivaldybė, Grigiškių m.

Tel. Nr. +370 5 243 58 01, Faks. Nr. +370 5 243 58 02

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai
2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 17 straipsnio 8 dalis