Lietuvos bankas
Info-search.png

Raskite dominančio finansų rinkos dalyvio kontaktinius duomenis, finansines ataskaitas, sektorių apžvalgas, sužinokite, kada ir kokią informaciją reikia pateikti Lietuvos bankui, susipažinkite su finansų rinkos dalyviams aktualiais Lietuvos banko sprendimais, pasinaudokite pagalba ir konsultacijomis steigiant finansų įstaigą.

Informacija apie Lietuvos banko iš prižiūrimų finansų rinkos dalyvių surinktas įmokas ir išlaidas finansų rinkos priežiūrai

Pagal Lietuvos banko įstatymą, Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra finansuojama iš rinkos dalyvių įmokų ir kitomis Lietuvos banko lėšomis. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai kasmet Lietuvos bankui moka įmokas, neviršydami Lietuvos banko įstatymu nustatytų maksimalių įmokų dydžių. Lietuvos bankas, būdamas skaidriu finansų rinkos dalyvių partneriu, pateikia informaciją apie 2019 m. faktines ir 2020 m. planuojamas Lietuvos banko išlaidas finansų rinkos priežiūrai ir apie iš rinkos dalyvių planuojamas gauti įmokas, su kuria galite susipažinti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-25