Lietuvos bankas

Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas yra vienas iš dviejų Priežiūros tarnybos padalinių. Mūsų departamentas analizuoja finansinius produktus, jų galimą poveikį rinkai, šių produktų riziką ir jų tinkamumą vartotojui. Rengiame įvairias temines apžvalgas apie įmonių, teikiančių finansines paslaugas, veiklą ir finansinių paslaugų bei produktų rinkos tendencijas, analizuojame, ar su vartotojais elgiamasi sąžiningai ir profesionaliai.

Siekiame, kad finansų rinka būtų skaidri ir veiktų sąžiningai – stebime ir analizuojame prekybą finansinių priemonių rinkose, atliekame tyrimus dėl galimo piktnaudžiavimo, stebime sandorius, sudaromus biržoje „Nasdaq Vilnius“. Taip pat aktyviai dirbame su emitentais, kurių akcijomis prekiaujama biržose, nagrinėjame jų pateiktus vertybinių popierių emisijų prospektus ir oficialių siūlymų cirkuliarus, vertiname privalomo akcijų pirkimo kainas, sekame su emitentų veikla ir finansinėmis priemonėmis susijusios informacijos atskleidimą ir finansinių ataskaitų atitiktį taikomiems apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams.

Daug laiko skiriame bendravimui su prižiūrimais finansų rinkų dalyviais ir jų klientais – nagrinėjame vartotojų gaunamus skundus ir ginčus dėl finansinių paslaugų teikimo ar finansinių produktų. Esame atsakingi už tinkamos informacijos apie finansines paslaugas skleidimo priežiūrą – teisinga informacija asmenims padeda priimti racionalius finansinius sprendimus.

Siekiame greitai reaguoti į besikeičiančią finansinių paslaugų ir rinkų aplinką, todėl daug dėmesio skiriame finansų rinkos reguliavimo tobulinimui.

Departamento direktorius – Mindaugas Šalčius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-31