Lietuvos bankas

Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas yra vienas iš trijų Finansų rinkos priežiūros tarnybos padalinių. Siekiame, kad finansų rinkos dalyviai, teikdami finansines paslaugas, elgtųsi atsakingai ir profesionaliai, o finansinių paslaugų vartotojai priimtų racionalius finansinius sprendimus. Prižiūrime, kad finansų maklerio ir valdymo įmonės, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos veiktų patikimai – turėtų pakankamai kapitalo, būtų likvidžios ir tinkamai valdytų prisiimtą riziką.

Rengiame įvairias temines apžvalgas apie įmonių, teikiančių finansines paslaugas, veiklą ir finansinių paslaugų bei produktų rinkos tendencijas, analizuojame, ar su vartotojais elgiamasi sąžiningai ir profesionaliai.

Siekiame, kad finansų rinka būtų skaidri ir veiktų sąžiningai – stebime ir analizuojame prekybą finansinių priemonių rinkose, atliekame tyrimus dėl galimo piktnaudžiavimo, stebime sandorius, sudaromus biržoje AB Nasdaq Vilnius. Taip pat aktyviai dirbame su emitentais, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, nagrinėjame jų pateiktus vertybinių popierių emisijų prospektus ir oficialių siūlymų cirkuliarus, vertiname privalomo akcijų pirkimo kainas, stebime su emitentų veikla ir finansinėmis priemonėmis susijusios informacijos atskleidimą ir finansinių ataskaitų atitiktį taikomiems apskaitos standartams.

Daug laiko skiriame bendravimui su prižiūrimais finansų rinkų dalyviais ir jų klientais – nagrinėjame vartotojų gaunamus skundus dėl finansinių paslaugų teikimo ar finansinių produktų. Esame atsakingi už tinkamos informacijos apie finansines paslaugas skleidimo priežiūrą – teisinga informacija asmenims padeda priimti racionalius finansinius sprendimus. Siekiame greitai reaguoti į besikeičiančią finansinių paslaugų ir rinkų aplinką, todėl daug dėmesio skiriame finansų rinkos reguliavimo tobulinimui.

Aktyviai prisidedame prie vartotojų finansinio raštingumo didinimo – dalyvaujame Lietuvos banko ir kitų institucijų organizuojamose finansinio švietimo iniciatyvose, siekiame, kad vartotojų finansinė elgsena taptų atsakingesnė, o priimami finansiniai sprendimai labiau apgalvoti.

Departamento direktorė – Rūta Merkevičiūtė

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16