Lietuvos bankas
  • didina Lietuvos banko kaip kompetencijos centro ekonomikos ir finansų klausimais vaidmenį;
  • numato ūkio raidos perspektyvas ir sudaro makroekonomines prognozes;
  • testuoja šalies finansų sistemą nepalankiausiomis sąlygomis ir įvertina jos stiprumą;
  • renka ir pateikia pinigų ir finansų statistiką.

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Aurelijus Dabušinskas

Artimiausiais metais didinsime Lietuvos banko kaip kompetencijos centro ekonomikos ir finansų klausimais vaidmenį. Tam numatoma išplėsti mūsų organizacijos analitinį potencialą, sustiprinti tiriamąją veiklą ir reputaciją ekonomikos bei finansų srityje tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautiniu mastu, plėsti ekonominės minties sklaidą, kuri padėtų priimti racionalius sprendimus ir spręsti esmines ekonomikos problemas. Reikšmingą darbą šioje srityje atlieka mūsų tarnyba ir joje veikiantys trys – Ekonomikos, Finansinio stabilumo ir Statistikos – departamentai.

Mes dalyvaujame rengiant ir formuojant euro zonos pinigų politikos sprendimus. Analizuojame Lietuvos ir užsienio valstybių ekonomines tendencijas, numatome galimos ūkio raidos perspektyvas ir sudarome makroekonomines prognozes. Mūsų atliekami tyrimai leidžia nustatyti pinigų politikos įtaką ekonomikai, numatyti pakitusių ekonominių sąlygų poveikį ekonomikos raidai.

Lietuvos bankas turi Lietuvos Respublikos Seimo suteiktą mandatą vykdyti makroprudencinę politiką, kuria siekiama prisidėti prie šalies finansų sistemos stabilumo apsaugos, įskaitant finansų sistemos atsparumo stiprinimą ir sisteminės rizikos susidarymo mažinimą. Mūsų ekspertai rengia finansinio stabilumo apžvalgas, organizuoja finansų įstaigų ir namų ūkių apklausas, skleidžia aktualią ekonomikos ir finansinę informaciją žiniasklaidai, ekonomikos ekspertams. Tai padeda jiems geriau suvokti ir numatyti tiek vidaus, tiek ir išorės grėsmes Lietuvos finansų sistemai. Mūsų reguliariai atliekamas jos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis padeda įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį.

Dar vienas iš mūsų kartu su Priežiūros tarnyba atliekamų svarbių darbų – Lietuvoje veikiančių kredito unijų stiprinimas ir tvarios, ilgalaikės jų plėtros užtikrinimas. Bendradarbiaujame su įstatymų leidėjais ir rinkos dalyviais, kad būtų įgyvendinti įstatymuose numatyti kredito unijų sektorių stiprinančio reguliavimo pakeitimai.

Tarnyba renka, sudaro, skelbia ir teikia vartotojams statistinę informaciją. Taip pat tvarkome Paskolų rizikos duomenų bazę, joje kaupiami duomenys apie paskolų gavėjus. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali susipažinti su šioje bazėje esančiais savo duomenimis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-17