Lietuvos bankas
Iš viso rezultatų 763
Klausimas
Būsto kreditai
Būsto kredito sutarčių teisinis reguliavimas
Kredito gavėjo kreditingumo vertinimas
Standartinė informacija apie būsto kreditą ir įpareigojantis pasiūlymas suteikti būsto kreditą
Būsto kredito sutarties forma ir turinys
Būsto kredito kaina
Būsto kredito užsienio valiuta sutartis
Kredito ir nekilnojamojo turto vertės santykis ir pradinis įnašas
Nekilnojamojo turto vertinimas
Siejimas ir grupavimas
Teisė atsisakyti būsto kredito sutarties
Būsto kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino
Įsipareigojimų pagal būsto kredito sutartį vykdymo atidėjimas susidūrus su finansiniais sunkumais
Pavėluoto įmokų mokėjimo atveju taikomos netesybos
Kredito sutarties nutraukimas arba viso kredito grąžinimas kreditoriaus reikalavimu
Kiti su būsto kreditu susiję klausimai
Atsakingojo skolinimo nuostatai
Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo ir Atsakingojo skolinimo nuostatų taikymas
Būsto kredito sutarties keitimas
Kreditingumo vertinimas
Kredito ir nekilnojamojo turto vertės santykis (LTV)
Antrajam būsto kreditui taikomas LTV
Pradinio įnašo reikalavimas
Vartojimo kreditai
Vartojimo kredito sutarčių teisinis reguliavimas
Vartojimo kredito tarpininko veikla
Tarpusavio skolinimo platformų veikla
Vartojimo kredito reklama
Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimas
Bendra vartojimo kredito kaina
Standartinė informacija apie vartojimo kreditą
Įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį vykdymo atidėjimas susidūrus su finansiniais sunkumais
Vartojimo kredito sutarties atsisakymas
Vartojimo kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino
Asmenims, nepageidaujantiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių
Kiti su vartojimo kreditu susiję klausimai
Kredito atostogos ir kredito restruktūrizavimas
Vartojimo kreditai
Būsto kreditai
STOP vartojimo kreditams
Finansinis raštingumas. Taupymas
Finansinis raštingumas. Draudimas
Finansinis raštingumas. Mokėjimai
Kliento pažinimo informacija
Mokėjimo paslaugų įkainiai
Mokėjimo kortelės
Mokėjimo sąskaitos
Sąskaitų ribojimas ir mokėjimų sulaikymas
Mokėjimo paslaugų sutarties sudarymas/nutraukimas/pakeitimas
Mokėjimai
Informacijos pateikimas
Mokėjimai negrynaisiais pinigais
Kita
Finansinis raštingumas: Kriptoturtas
Kriptoturto samprata
Reglamento dėl kriptoturto rinkų (MiCA reglamento) svarba vartotojui
Ką vertėtų žinoti prieš įsigyjant kriptoturto?
Grynieji pinigai
Eurų ir litų monetų bei banknotų keitimas
Užsienio valiutos keitimas
Padirbti ir apyvartai netinkami pinigai
Lietuvos banko kasose teikiamos paslaugos
Grynųjų pinigų įmokėjimas į bankomatą ir jų pasiėmimas
Atsiskaitymas grynaisiais pinigais
Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimas
Pirkėjams
Prekybininkams (paslaugų teikėjams)
Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai
Įmokos už finansų rinkos priežiūrą
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
Kliento tapatybės nustatymas
Naudos gavėjo tapatybės nustatymas
Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys
Tarptautinės finansinės sankcijos
Dalykinių santykių stebėsena
Kita
Licencijavimas. Kredito ir mokėjimų rinka
Bankai ir specializuoti bankai
Mokėjimo įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos (licencijos)
Kiti kredito ir mokėjimų rinkos dalyviai
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų tarpininkai ir elektroninių pinigų platintojai
Licencijavimas. Draudimo rinka
Licencijavimas. Finansinių priemonių rinka
Licencijavimas. MiCAR
Licencijavimas. LB teikiamų dokumentų formų reikalavimai
Mokėjimo įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos
Organizacinė struktūra ir valdymo sistema
Nuosavas kapitalas
Klientų lėšų apsauga
Finansinės ataskaitos ir auditas
Kita
Valdymo įmonių priežiūra
Veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims
Paskolų rizikos duomenų bazė
PRDB fiziniams ir juridiniams asmenims
PRDB vartojimo kredito davėjams ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriams
Europos bankininkystės institucijos gairės
Gairės dėl paskolų išdavimo ir stebėsenos (EBA/GL/2020/06)
Statistika
Tvarumas
Finansiniai produktai ir tvarumas
Finansinių paslaugų sutartys
Informacijos atskleidimas
Reglamentavimas
Žaliųjų obligacijų standartas
Kredito unijų sektoriaus reforma
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-19