Lietuvos bankas

Penki savarankiški departamentai

Lietuvos banko struktūroje greta keturių tarnybų ir savarankiškų skyrių yra penki savarankiški departamentai, kuriuos sudaro skyriai.

  • Grynųjų pinigų departamentas atsakingas už vienos iš pagrindinių centrinio banko funkcijų vykdymą – grynųjų pinigų išleidimą į apyvartą ir jų išėmimą.
  • Rinkos infrastruktūros departamentas formuoja mokėjimo priemonių politiką, valdo Lietuvos banko mažmeninių mokėjimų sistemą CENTROlink, koordinuoja ir administruoja Eurosistemos TARGET paslaugų teikimą ir skatina inovacijas bei atvirąją bankininkystę šalies finansų rinkos infrastruktūrų ir mokėjimų srityse.
  • Tarptautinių ryšių departamentas užtikrina Lietuvos banko dalyvavimą Europos centrinių bankų sistemoje bei Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesuose ir bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų organizacijomis.
  • Komunikacijos departamentas užtikrina Lietuvos banko veiklos skaidrumą informuodamas visuomenę apie jo veiklą.
  • Saugos departamentas atsako už kompleksinę Lietuvos banko turto, saugomų vertybių, darbuotojų ir informacijos apsaugą, korupcijos prevenciją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23