Lietuvos bankas

Europos priežiūros institucijos (angl. European Supervisory Authorities) ir Europos nacionalinės finansų rinkos priežiūros institucijos sudarė daugiašalius susitarimo memorandumus su Jungtinės Karalystės (JK) Finansų rinkų priežiūros institucija (angl. Financial Conduct Authority). Jie įsigalios tik tuo atveju, jei bus neišspręstas Brexito klausimas, t. y. JK išstos iš Europos Sąjungos be susitarimo. Susitarimo memorandumai savo turiniu yra panašūs į jau anksčiau sudarytuosius su daugeliu trečiųjų šalių priežiūros institucijų dėl keitimosi informacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-25