Lietuvos bankas
Group.png

Tam, kad būtume pajėgūs tinkamai reaguoti į Lietuvos ekonominės raidos iššūkius, itin daug dėmesio skiriame žmogiškiesiems ištekliams – kvalifikuotiems ir kompetentingiems darbuotojams. Nuolat ieškome talentų ir siūlome plačias karjeros galimybes universitetų absolventams, patyrusiems specialistams, mokslininkams ir praktiką studentams.

Kodėl verta dirbti Lietuvos banke?

Kodėl verta dirbti Lietuvos banke?

Sąlygos augti ir tobulėti

Lietuvos banke dirbantys specialistai turi galimybę gilintis į aktualius savo srities klausimus, nuolat tobulinti profesines žinias ir gebėjimus, bendradarbiauti su savo srities profesionalais ir iš jų mokytis užsienio valstybėse.

Kodėl verta dirbti Lietuvos banke?

Skatinama lyderystė

Lietuvos bankas skiria daug dėmesio tarnautojų tobulėjimui tiek profesiniu, tiek vadybiniu lygmenimis. Remiantis asmeniniais tobulėjimo planais bei ilgalaike vadybinių gebėjimų ugdymo programa, čia ypač skatinama lyderystė.

Kodėl verta dirbti Lietuvos banke?

Galimybė išbandyti naujas sritis

Norintiems save išbandyti įvairiose srityse suteikiama galimybė dalyvauti rotacijos programose, pagal kurias  darbuotojai tam tikrą laiką dirba kituose padaliniuose.

Kodėl verta dirbti Lietuvos banke?

Vertybėmis pagrįsta aplinka

Lietuvos bankas panaudoja visas galimybes, kad užtikrintų geranorišką ir kūrybingą darbo aplinką, kurioje vyrautų pagarba žmogui, dėmesys jo idėjoms, aukšti profesinės etikos standartai ir nešališkas požiūris.

Priėmimo į tarnybą Lietuvos banke tvarkos aprašas (148.2 KB download icon)

5 patarimai dalyvaujantiems atrankoje

  1. Apgalvokite, ar Jūs norite dirbti būtent šioje institucijoje ir (ar) darbo vietoje, į kurią paskelbta atranka.
  2. Pasidomėkite ne tik, ką veikia Lietuvos bankas, bet ir išsamiau susipažinkite su pareigybės, į kurią pretenduojate, sritimi.
  3. Parenkite CV, kuriame Jūs būtumėte pristatyti būtent tuo aspektu, kuris būtų palankiausias pareigoms, į kurias pretenduojate.
  4. Motyvaciniame laiške išdėstykite pagrindinius argumentus, kodėl Jūs galėtumėte būti laikomas tinkamiausiu pretendentu.
  5. Jei laimėjote atranką, prieš priimdami sprendimą, išsiaiškinkite visus Jums rūpimus klausimus.

[[#ex]]

Darbo užmokesčio ir darbuotojų statistika

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį


Paskatinimai ir apdovanojimai

Pastaraisiais metais Lietuvos banko tarnautojai negavo apdovanojimų. 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12