Lietuvos bankas
  • įgyvendina Eurosistemos pinigų politiką;
  • valdo Lietuvos banko finansinį turtą;
  • teikia bankines ir investicines paslaugas.

Bankininkystės tarnybos direktorius Jonas Kanapeckas.

Bankininkystės tarnyboje veikia du – Operacijų ir mokėjimų bei Investicijų valdymo – departamentai ir savarankiškas Rizikos valdymo ir atskaitomybės skyrius.

Mes įgyvendiname Eurosistemos pinigų politiką Lietuvoje atlikdami visas atvirosios rinkos operacijas ir teikdami nuolatines galimybes. Taip pat užtikriname Lietuvos banko dalyvavimą Eurosistemos vykdomoje išplėstinėje turto pirkimo programoje, populiariai vadinamoje tiesiog kiekybiniu skatinimu. Ji skirta euro zonos ūkio atgaivinimui netradicinėmis pinigų politikos priemonėmis.

Tarnyba vykdo mūsų organizacijos ir jos klientų (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, finansų įstaigų) mokėjimus bei atsiskaitymus. Mažmeninių mokėjimų sistema CENTROlink siekiame padidinti konkurenciją mokėjimų rinkoje – sudarytos sąlygos sistemos galimybėmis naudotis ne tik bankams, bet ir kredito unijoms, elektroninių pinigų įstaigoms, veikiančioms Lietuvoje, taip pat ir kitose Europos šalyse. Per sistemą CENTROlink mokėjimai pasiekia visus SEPA erdvėje veikiančius mokėjimo paslaugų teikėjus. Kita mūsų administruojama sistema TARGET2-LIETUVOS BANKAS yra euro zonos mokėjimo sistemos TARGET2 dalis. Šia mokėjimo sistema realiuoju laiku vykdome didelės vertės Lietuvos banko ir jo klientų mokėjimus.

Mums patikėta tiesiogiai valdyti šalies finansinei būklei itin svarbų Lietuvos banko finansinį turtą, kurį sudaro tarptautinės atsargos ir investicijos eurais. Šis turtas padeda užtikrinti Lietuvos ir euro zonos šalių finansų sistemos stabilumą, sudaryti sąlygas sėkmingai vykdyti pinigų politiką, užtikrinti Lietuvos banko finansinį nepriklausomumą. Turėdama tokį turtą Lietuva gali lengviau atlaikyti ekonominius ir finansinius sukrėtimus. Iš lėšų, uždirbtų investuojant finansinį turtą, padengiamos mūsų organizacijos išlaidos, o didelė gauto pelno dalis pervedama į valstybės biudžetą. Atsižvelgdamas į investicinę aplinką ir riziką, Lietuvos bankas siekia uždirbti kuo didesnę investicijų grąžą, todėl numatome plėsti investavimo strategijas, stiprinti rizikų valdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-07