Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Straipsnių serija „Analizė ir tyrimai“

Analize ir tyrimai.jpg

Analizės ir tyrimų serijos straipsniuose pateikiama Lietuvos banko specialistų renkamų ir sisteminamų duomenų analizė ir tyrimai.

Nr. 18
2022-05-12

Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas

 • Santrauka

  Siekdamas paskatinti Lietuvos kapitalo rinkos stabilią ir konkurencingą plėtrą, naujų investuotojų pritraukimą ir esamų investuotojų aktyvumą bei naujų finansinių produktų kūrimą, taip pat sudaryti geresnes sąlygas šalies ūkio subjektams naudotis esamomis finansų rinkos priemonėmis ir pasiekti kitose valstybėse naudojamas finansavimo priemones, Lietuvos bankas parengė kapitalo rinkos plėtros priemonių planą, kuriame atsižvelgiama ne tik į rinkos dalyvių bei investuotojų pasiūlymus ir nurodomas problemas, bet ir į Lietuvos banko nustatytas problemas ir pasiūlymus, kaip šias problemas galima būtų išspręsti.

Nr. 17
2022-04-22

Produktų priežiūros ir valdymo praktikos draudimo rinkoje analizė

 • Santrauka

  Lietuvos bankas, siekdamas susipažinti su Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių sprendimais, skirtais draudimo produktų priežiūros ir valdymo (DPPV) bei sąžiningos elgsenos su vartotojais reikalavimams įgyvendinti, ir besiklostančia praktika šioje srityje, atliko DPPV praktikos Lietuvos draudimo rinkoje analizę.

Nr. 16
2022-04-19

Draudėjų reikalavimų ir poreikių vertinimo platinant draudimo produktus e. kanalu praktikos analizė

 • Santrauka

  Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į e. kanalo plėtimąsi ir siekdamas laiku suvaldyti vartotojui, įsigyjančiam draudimo produktą tokiu kanalu, galinčias kilti rizikas, atliko teminę analizę, kuria siekta įvertinti draudėjų reikalavimų ir poreikių nustatymo platinant draudimo produktus e. kanalu kokybę ir susipažinti su šioje srityje vyraujančia praktika.

   

Nr. 15
2022-03-16

Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga

 • Santrauka

  Lietuvos bankas, atlikdamas rizikos vertinimu pagrįstą priežiūrą, pastebi, kad FRD kyla klausimų, susijusių su stebėsenos įgyvendinimu praktikoje. Šioje apžvalgoje trumpai apžvelgiamas stebėsenos organizavimo ir įgyvendinimo tikslas, stebėsenos modelio (sistemos) ir sprendimų nustatymas ir jų sąveika, atskirų stebėsenos sprendimų, įskaitant stebėsenos scenarijus, pritaikymas pagal FRD verslo modelį ir turimą klientų portfelį, stebėsenos sprendimų, įskaitant automatinius scenarijus, periodinė peržiūra ir testavimas. Šioje apžvalgoje siekiama trumpai pristatyti ir galimus stebėsenos sprendimus didesnės PPTF rizikos atvejais, automatinės stebėsenos sistemos sugeneruotų įspėjimų (angl. alerts) peržiūros ir išsamesnių vidaus tyrimų vykdymo proceso geriausią patirtį bei praktinių netinkamai vykdytų vidaus tyrimų pavyzdžių.

  Apžvalgoje remiamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, tarptautinių organizacijų, kitų priežiūros institucijų ir Lietuvos bankui vykdant priežiūros funkcijas pastebėta finansų įstaigų geriausia patirtimi.