Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Iš viso rezultatų 2
2023-12-21

Lietuvos banko metraštis / 1922–2022

 • Santrauka

  Leidinyje metraščio principu pristatomi svarbiausi įvykiai, atspindintys Lietuvos Respublikos centrinio banko – Lietuvos banko – istoriją, veiklą ir reikšmę visuomenei, apimant du periodus – nuo 1922 iki 1940 m. ir dabartinio banko raidą, prasidėjusią 1990 m. kovo 1 d. Per šiuos du laikotarpius buvo atliktos gyvybiškai svarbios reformos (sukurtos pinigų sistemos, įvesta nacionalinė valiuta, užtikrinta stabili finansų sektoriaus veikla)

2022-12-20

Lietuvos banko dailės rinkinys

 • Santrauka

  Albume pristatomas Lietuvos banke tarpukariu ir po 1990 m. sukauptas dailės kūrinių rinkinys, apžvelgiama jo kaupimo pradžia, istorinės kūrinių įsigijimo aplinkybės, meninės ypatybės.
  1928 metais Kaune pastatytų įspūdingų Lietuvos banko rūmų, prie kurių patalpų puošimo prisidėjo ir Lietuvos dailininkai, vadovybė suprato ir vertino meno kūrinių svarbą banko įvaizdžiui.
  Į tarpukariu kauptą rinkinį pateko dailės klasikų Antano Žmuidzinavičiaus, Justino Vienožinskio, Kazio Šimonio, Jono Mackevičiaus, Adomo Galdiko, Petro Kalpoko, Jono Šileikos, tapyba,
  Kajetono Sklėriaus, Petro Rimšos, Juozo Mikėno akvarelės ir skulptūros. Dailės kūriniai atsirado ir kituose Lietuvos banko skyriuose. Nepaisant pokario istorinių ir ideologinių kataklizmų, Lietuvos bankas išsaugojo šį dailės rinkinio aukso fondą. Atkūrus Nepriklausomybę, atsivėrė naujos galimybės, rinkinys pasipildė šiuolaikine daile ir naujų autorių pavardėmis, pradėtos rengti
  parodos, kūriniai iš banko rinkinio pateko į tarptautines ekspozicijas. Ilgametės rinkinio kaupimo istorijos rezultatas – daugiau kaip 200 tapybos, skulptūros, keramikos, grafikos, vitražo kūrinių, puošiančių banko patalpas ir lauko erdves. Didžioji jų dalis reprodukuojama albume, kurį leidžiant pažymimas ir Lietuvos banko 100-metis.