Lietuvos bankas

Apskaitos departamentas priklauso Lietuvos banko Organizacijos tarnybai. Jis atsakingas už Lietuvos banko finansinės apskaitos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos banko finansinę apskaitą ir jos kontrolę. Departamentas sudaro Lietuvos banko dienos balansą, rengia Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kitas statistines ir mokestines ataskaitas. Jis atsakingas ir už valdymui reikalingos finansinės apskaitos informacijos rengimą, atlieka išlaidų, reikalingų Lietuvos banko funkcijoms vykdyti, skaičiavimą.

Direktorė – Lina Našlėnienė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-31