Lietuvos bankas

Lietuvos banko Tyrimų centro ir Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjai siekia atlikti ir skelbti tarptautiniu lygiu pripažįstamus mokslinius tyrimus. Jų parengti tiriamieji darbai yra skelbiami recenzuojamuose mokslo žurnaluose, tokiuose kaip The Economic Journal, Review of Asset Pricing Studies, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance.

Publikacijos

(būsimas) The pass-through to consumer prices in CIS economies: The role of exchange rates, commodities and other common factors Mariarosaria Comunale and Heli Simola. Research in International Business and Finance.

(2017) Evolution of Bilateral Capital Flows to Developing Countries at Intensive and Extensive Margins Juliana Araujo, Povilas Lastauskas and Chris Papageorgiou. Journal of Money, Credit, and Banking, Vol 49, Issue 7, Pages 1517-1554.

(2017) Choosing the Rules: Preferences over Voting Systems for Assemblies of Representatives Matthias Weber. Journal of Economic Behavior & Organization.

(2017) Dutch Disease, Real Effective Exchange Rate Misalignments and their effect on GDP Growth in the EU Mariarosaria Comunale. Journal of International Money and Finance, Volume 73, Part B, Pages 350–370.

(2017) International Endogenous Growth, Macro Anomalies, and Asset Prices Patrick Grüning. Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 78, Pages 118–148.

(2016) The Non-Equivalence of Labour Market Taxes: A Real-Effort Experiment Matthias Weber, Arthur Schram. The Economic Journal.

(2016) Heterogeneous Innovation, Firm Creation and Destruction, and Asset Prices Jan Bena, Lorenzo Garlappi, and Patrick Grüning. Review of Asset Pricing Studies. Volume 6, Issue 1, Pages 46-87.

(2016) Labor market dynamics, endogenous growth, and asset prices Michael Donadelli and Patrick Grüning. Economics Letters, Volume 143, Pages 32-37.

(2016) Two-tier voting: Measuring inequality and specifying the inverse power problem Matthias Weber. Mathematical Social Sciences, Volume 79,  Pages 40–45.

Tiriamieji darbai taip pat skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje. Čia rasite ir darbo, teminių bei diskusinių straipsnių įvairiomis atliekamų tyrimų temomis.

Lietuvos banko skelbiamos Darbo straipsnių serijos straipsniais, kurių autoriai – mūsų institucijos tarnautojai, siekiama paskatinti diskusijas ir kritinius komentarus. Rekomendacijas dėl visų šios serijos straipsnių publikavimo teikia vidaus ir išorės ekspertai. Straipsniuose išreikštos nuomonės yra autorių ir nebūtinai atitinka Lietuvos banko nuomonę. Straipsniai skelbiami anglų kalba.

Diskusinių straipsnių serijoje pateikiami Lietuvos banko struktūrinių padalinių tarnautojų atlikti tiriamieji darbai, kurie nebūtinai yra tiesiogiai susiję su institucijos vykdoma veikla. Straipsniai skelbiami anglų kalba.

Teminių straipsnių serijoje daugiausia publikuojami Lietuvos banko tarnautojų atlikti tyrimai, kurių temos yra susijusios su pagrindinių Lietuvos banko užduočių ir funkcijų vykdymu. Teminiai straipsniai yra skirti plačiajai auditorijai, įskaitant ir kitus ekonominės politikos formuotojus, analitikus, ekonomistus. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-19