Duomenų bazėje įrašai nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2020 m. vasario mėn.
Laikotarpis:nuo  m.   iki  m.  
Sandorio tipas:

Valiutos rinkos apyvarta1

2019 m. vasario mėn. – 2020 m. vasario mėn.

Valiutos pirkimas ir pardavimas už eurus2

Sandoriai per laikotarpį, mln. eurų
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 VisiGrynaisiais pinigaisNegrynaisiais pinigais
visineatidėliotiniišvestinės finansinės priemonės
visiišankstiniaiapsikeitimo3pasirinkimo
 12345678
2019 021 276,125,01 251,1803,7447,452,9341,852,7
2019 031 382,028,21 353,8864,8489,082,9406,1
2019 041 900,831,21 869,61 023,1846,595,9750,7
2019 052 400,319,72 380,7948,91 431,890,01 341,8
2019 062 333,027,22 305,8796,71 509,190,11 418,9
2019 072 742,340,62 701,8938,41 763,4101,71 661,7
2019 082 260,436,12 224,4929,01 295,3125,51 169,8
2019 092 176,735,12 141,6850,91 290,794,91 195,8
2019 102 244,533,42 211,11 038,91 172,378,41 093,9
2019 111 744,926,01 718,9834,5884,468,9815,5
2019 123 593,828,53 565,41 123,82 441,6119,12 322,4
2020 012 871,619,12 852,5861,71 990,863,91 789,3137,6
2020 022 428,920,52 408,4698,71 709,892,81 616,9

Tarpvaliutiniai sandoriai (išskyrus pirkimą ir pardavimą už eurus)4

Sandoriai per laikotarpį, mln. eurų
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 VisiGrynaisiais pinigaisNegrynaisiais pinigais
visineatidėliotiniišvestinės finansinės priemonės
visiišankstiniaiapsikeitimo3pasirinkimo
 12345678
2019 0232,70,032,732,60,10,1
2019 0334,60,034,634,00,60,6
2019 0450,60,050,549,41,21,00,2
2019 0533,70,033,733,40,30,3
2019 0625,00,025,024,50,50,10,4
2019 0721,90,021,921,50,50,5
2019 0816,30,016,316,10,20,00,2
2019 0917,30,017,315,02,20,12,1
2019 1037,00,037,036,40,60,6
2019 1119,30,019,219,00,20,2
2019 1221,80,021,820,11,70,61,1
2020 0116,30,016,315,50,70,7
2020 0215,10,015,112,92,20,61,6
1Sandoriai su Lietuvos banku neįtraukti. Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, parodyta tik viena bankų rezidentų sandorių apyvartos pusė.
2Sandorio vertė lygi sandorio dalies eurais sumai. Duomenys nuo 2015 m. sausio mėn., kai Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras.
3Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, apsikeitimo sandoriams pateikiami antrosios operacijos duomenys.
4Sandorio vertė lygi pirktos valiutos, įvertintos vidutiniu ataskaitinio mėnesio euro ir užsienio valiutos santykiu, sumai. Duomenys nuo 2015 m. sausio mėn., kai Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras.