Duomenų bazėje įrašai nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2018 m. spalio mėn.
Laikotarpis:nuo  m.   iki  m.  
Sandorio tipas:

Valiutos rinkos apyvarta1

2017 m. spalio mėn. – 2018 m. spalio mėn.

Valiutos pirkimas ir pardavimas už eurus2

Sandoriai per laikotarpį, mln. eurų
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 VisiGrynaisiais pinigaisNegrynaisiais pinigais
visineatidėliotiniišvestinės finansinės priemonės
visiišankstiniaiapsikeitimo3pasirinkimo
 12345678
2017 106 987,742,36 945,41 012,25 933,279,45 846,96,9
2017 117 457,536,87 420,71 295,56 125,2439,15 686,0
2017 125 291,042,65 248,4979,94 268,6108,24 160,3
2018 014 457,731,44 426,31 051,33 375,095,83 246,332,9
2018 024 751,129,54 721,61 443,43 278,290,73 171,316,2
2018 034 269,934,64 235,31 210,33 025,0125,72 899,3
2018 044 822,633,54 789,11 740,43 048,7111,72 928,98,1
2018 055 271,239,15 232,12 686,82 545,2118,32 417,59,4
2018 063 812,038,33 773,71 526,02 247,7103,82 143,8
2018 072 652,445,72 606,7914,41 692,3101,91 590,4
2018 082 526,342,22 484,01 059,61 424,4123,91 300,5
2018 091 924,132,91 891,2974,8916,4115,1796,15,2
2018 101 978,938,11 940,81 217,8723,079,3643,8

Tarpvaliutiniai sandoriai (išskyrus pirkimą ir pardavimą už eurus)4

Sandoriai per laikotarpį, mln. eurų
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 VisiGrynaisiais pinigaisNegrynaisiais pinigais
visineatidėliotiniišvestinės finansinės priemonės
visiišankstiniaiapsikeitimo3pasirinkimo
 12345678
2017 1063,60,163,658,15,51,24,3
2017 1157,60,057,655,42,10,81,3
2017 1294,60,094,570,923,70,623,0
2018 0162,00,061,957,34,61,23,4
2018 02112,60,0112,653,659,01,6
2018 03145,80,1145,764,081,70,681,1
2018 0482,90,182,843,739,10,638,5
2018 0570,00,170,052,717,31,9
2018 0678,40,078,449,329,10,728,4
2018 0765,20,065,251,60,2
2018 0861,50,061,545,3
2018 0965,40,065,439,026,417,49,1
2018 1057,60,157,643,214,40,813,6
1Sandoriai su Lietuvos banku neįtraukti. Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, parodyta tik viena bankų rezidentų sandorių apyvartos pusė.
2Sandorio vertė lygi sandorio dalies eurais sumai. Duomenys nuo 2015 m. sausio mėn., kai Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras.
3Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, apsikeitimo sandoriams pateikiami antrosios operacijos duomenys.
4Sandorio vertė lygi pirktos valiutos, įvertintos vidutiniu ataskaitinio mėnesio euro ir užsienio valiutos santykiu, sumai. Duomenys nuo 2015 m. sausio mėn., kai Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras.
Konfidencialūs duomenys