Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000214

Įmonės kodas: 300110581

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos licencija ( galioja nuo: 2012-06-14 )

Administracijos vadovas (-ė): Egidijus Andreika

Kategorija: LR licencijuota mokėjimo įstaiga

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Sauletekio al. 15, Vilnius , LT-10224, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Sauletekio al. 15, Vilnius , LT-06324 , Vilnius

Tel. Nr. +370 674 45569, Mob. nr. +370 674 45 569

El. paštas: [email protected], [email protected], [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-07-01 Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Bauda: 17150 €

Viešas paskelbimas apie neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos bankui teikimą