Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001960

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2020-03-19 )

Šalis:
Lietuvos Respublika