Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas: N/A

Kontaktinis: Dr. jur. Marion Rinke

Kategorija: ES/EEE bankas, teikiantis paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Adresas:
5, rue Jean Monnet, Boite postale 40, L-2010, Luxembourg

Adresas korespondencijai gauti:
5, rue Jean Monnet, Boite postale 40, L-2010, Luxembourg

Tel. Nr. +352 46 00 11 549, Faks. Nr. +352 46 27 97

El. paštas: [email protected]

Veiklų lentelė pagal MiFID 2

Investicinės paslaugos ir veikla Pagalbinės paslaugos:
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finansinės priemonės
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11