Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
549300WWULDAFCPEU084

Kategorija:
ES/EEE perdraudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Airija

Adresas korespondencijai gauti:
2 Northwood Avenue, Santry, Dublin

Adresas:
2 Northwood Avenue, Santry, Dublin