Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
25 Templer Avenue, 2nd Floor IQ Farnborough , GU14 6FE, Farnborough Hampshire

Adresas korespondencijai gauti:
25 Templer Avenue, 2nd Floor IQ Farnborough , GU14 6FE, Farnborough Hampshire