Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: 10736065

Kategorija: ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
Unit 1 Holly Bush House, 5a New Road Croxley Green Rickmansworth Hertfordshire, WD3 3EJ, Hertfordshire

Adresas korespondencijai gauti:
Unit 1 Holly Bush House, 5a New Road Croxley Green Rickmansworth Hertfordshire, WD3 3EJ, Hertfordshire

Tel. Nr. +44 442086226522

El. paštas: [email protected]