Bank of Lithuania

Authorization code: LB000359

Company code: 111707985

LEI code: 097900BGFL0000045311

Registration code: 097900BGFL0000045311

List of licenses:
Licence of a management company acting pursuant to the Law on the Collective Investment Undertakings

Chief Executive Officer: Martynas Nenėnas

Category: Management companies authorised in the Republic of Lithuania

Country: Lithuania

Address:
A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius

Correspondence address:
A. Tumėno g. 4, 11 aukštas, LT-01109, Vilnius

Ph. (8 5) 204 1541, Fax. (8 5) 204 1542

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2020-02-24 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 24 straipsnio 2, 4 dalys, 25 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 5, 6 dalys, 29 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi iki 2019 m. sausio 31 d.) ir 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 28 straipsnio 2, 5 dalys, 29 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 5, 6 dalys (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. vasario 1 d.), Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-154, 42 punktas (redakcija, galiojusi iki 2019 m. vasario 20 d.) ir 37 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. vasario 21 d.), Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150, 26 ir 27 punktai

Fine: 40000 €

Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus