Bank of Lithuania

Authorization code: LB000448

Company code: 304628112

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2018-03-06 )

Chief Executive Officer: Thomas Noel Collister Jackson

Category: Electronic money institution, holding a licence issued in Lithuania for non-limited activity

Country: Lithuania

Address:
A. Goštauto g. 40, LT-03163, Vilnius

Correspondence address:
A. Goštauto g. 40, LT-03163, Vilnius

Mob. Ph. +370 5 214 1433

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-08-02 Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 9 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83,19 punktas. Laikinai uždrausti leisti elektroninius pinigus, išskyrus išpirkti kliento turimus elektroninius pinigus ir lėšas, gautas išpirkus elektroninius pinigus, pervesti į kliento vardu atidarytą sąskaitą...