Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000484

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2018-12-06 )

www.revolut.com

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius

Address:
Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2022-03-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis.

Fine : 150000 €