Bank of Lithuania

Authorization code: LB000345

Company code: 122601232

LEI code: 2138005MTIBDP42P7U88

Registration code: 2138005MTIBDP42P7U88

List of licenses:
Category B financial brokerage firm licence

Chief Executive Officer: Valentins Levčenko

Category: Financial brokerage firms

Country: Lithuania

Address:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Correspondence address:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Ph. +370 5 222 5555, Mob. Ph. + 370 631 47774

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-02-08 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalis ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo 19 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 8 dalis

Warning