Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000310

List of licenses:
Credit union licence

www.taikosunija.lt

Company code :
302448934

Category:
Credit unions

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Taikos pr. 21B, LT-50210, Kaunas

Address:
Taikos pr. 21B, LT-50210, Kaunas

Ph. (8 37) 33 07 79, Mob. Ph. (8 685) 62 121, Fax. (8 37) 40 65 82

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2014-07-22 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 13 straipsnio 2 ir 10 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 27 straipsnio 2 dalies 2 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9 ir 16 punktai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 (redakcija, galiojusi iki 2014 m. balandžio 30 d.), 24 punktas, 8.1 ir 39.2.1 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 10.1, 10.3.1 ir 10.3.2 papunkčiai

Warning