Bank of Lithuania

Authorization code: LB000004

Company code: 110081788

LEI code: 213800YHLZ5VQZP6TN15

List of licenses:
Insurance activity licence ( valid from: 2000-08-17 )

Chief Executive Officer: Saulius Jokubaitis

Category: Lithuanian insurance undertakings

Country: Lithuania

Address:
Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius

Correspondence address:
Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius

Ph. (8 5) 236 27 23, Fax. (8 5) 236 27 24

Email address: [email protected]

Link to the list of tied intermediaries: www.sbdraudimas.lt/apie-mus/#partneriai

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-10-30 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 268 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 1 dalis, Draudimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 116 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 158 (2) straipsnio 1 dalis ir Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-91, 9.1 ir 9.1.3 papunkčiai

Warning