Bank of Lithuania
Type
Date of decision
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 26
Financial market participant or person subject to enforcement measure Type Date of decision Legal basis for enforcement measure application Enforcement measure
AB "Grigeo" Issuer 2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai Paskelbimas apie padarytus pažeidimus
AB "Grigeo" Issuer 2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 17 straipsnio 8 dalis.

Warning

Akcinė bendrovė "LINAS" Issuer 2017-01-30 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis.

Warning

AB "Linas Agro Group" Issuer 2018-03-26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" Issuer 2018-03-05 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 17 straipsnio 1 dalis

Fine: 40000 €

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" Issuer 2015-09-07 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis ir Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Warning

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" Issuer 2016-02-01 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis

Warning

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" Issuer 2015-12-21 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Warning

Akcinė bendrovė "Snaigė" Issuer 2017-01-30 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

Akcinė bendrovė "Snaigė" Issuer 2018-01-29 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 241-15 rezoliucinės dalies 2 punktas (privalomas nurodymas rengiant 2016 m. finansines ataskaitas retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 39 TAS "Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas" 63 straipsnį ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 1 TAS 25 ir 26 straipsnius), Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Fine: 207250 €

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Issuer 2012-01-26 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 4 dalis

Fine: 290 €

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Issuer 2018-02-28 Vertybinių popierių įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 28 d.) 19 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis, 22 ir 23 straipsniai, 25 straipsnio 9 dalis, 29 straipsnio 2 dalis ir 33 straipsnis ir Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymas.

Warning

Fine: 158000 €

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Issuer 2017-02-06 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis.

Warning

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Bank, Issuer 2018-08-28 Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d.

Fine: 28113 €

AUGA group, AB Issuer 2013-02-19 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2017-06-05 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2016-10-24 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2016-02-15 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2017-04-03 Neįvykdė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 241-226 2 punktu duoto privalomojo nurodymo užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.

Fine: 14000 €

AUGA group, AB Issuer 2016-11-21 Bendrovė neįvykdė Lietuvos banko duoto privalomo vykdyti nurodymo užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2016 m. gegužės 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus

Fine: 3000 €

"Lietuvos energijos gamyba", AB Issuer 2013-02-12 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis.

Warning

LITGRID AB Issuer 2013-12-17 Vertybinių popierių įstaymo 21 straipsnio 5 dalis

Warning

Telia Lietuva, AB Electronic money institution, Issuer 2019-01-14 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai Paskelbimas apie padarytus pažeidimus
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Bank, Issuer 2018-04-18 Bankų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 7 punktas (neįvykdytas Lietuvos banko duotas privalomasis nurodymas nesudaryti skolinimo sandorių su banką kontroliuojančiu asmeniu ir jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis įmonėmis) Viešas paskelbimas apie Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymą
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Bank, Issuer 2014-01-23 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, Minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2005 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 114, 17, 25 punktai, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 14 straipsnio 14 dalis, 19 straipsnio 1 dalis, Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 82, 14, 61 punktai, 27.2.1 papunktis

Warning

1 2