Bank of Lithuania
{debug_data}
Type
Enforcement measure
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 3
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
Nigel James Green Akcininkas 2022-11-24 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 14 punktas ir 10 dalis

Laikinas balsavimo teisės UAB "deVere E-Money" visuotiniame akcininkų susirinkime sustabdymas

Other
UAB "deVere E-Money", 304469514 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-02-24 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.
Fine: 30000 €
UAB "deVere E-Money", 304469514 Currency exchange operator, Electronic money institution 2019-07-22 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas
Warning
Fine: 21600 €