Bank of Lithuania
Type
Date of decision
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 1
Financial market participant or person subject to enforcement measure Type Date of decision Legal basis for enforcement measure application Enforcement measure
Centro kredito unija Credit union 2014-06-17 Kredito unijų įstatymo 51 straipsnis, 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 5.2 ir 6.1 papunkčiai

Warning