Bank of Lithuania
Type
Date of decision
All results 227
Financial market participant or person subject to enforcement measure Type Date of decision Legal basis for enforcement measure application Enforcement measure
UAB „Minibank“  Consumer credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 422 €

UAB „mogo LT“ Consumer credit provider 2018-09-24 Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio 1-3 dalys, 19 straipsnio 2 punktas ir 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Fine: 3238 €

UAB „mogo LT“ Consumer credit provider 2017-01-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 44094 €

UAB „mogo LT“ Consumer credit provider 2017-06-05 Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 1552 €

UAB „mogo LT“ Consumer credit provider 2016-05-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 1411 €

UAB "Mokėjimo paslaugos" Payment institution 2018-03-19 Mokėjimo įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 16 straipsnio 1 dalis

Warning

UAB „Moment Credit“  Consumer credit provider 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 1500 €

UAB „Moment Credit“  Consumer credit provider 2018-05-31 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 1853 €

UAB „Nordecum“  Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 960 €

UAB „Nordecum“  Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 960 €

UAB „Nordecum“  Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 2, 4 ir 8 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, 8, 21, 22 straipsniai

Fine: 4055 €

UAB „Nordecum“  Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2019-05-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 12500 €

UAB „Nordecum“  Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 1500 €

UAB ,,Novus Asset Management" Management company 2015-07-20 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktai, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 5 ir 6 dalys, 42 straipsnio 2 dalis, 66 straipsnio 4 dalies 4 punktas, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144, 28.3–28.5 papunkčiai ir 31, 33 punktai.

Fine: 3139 €

UAB Payment Solutions Payment institution 2018-07-23 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

UAB "PAYPAY.LT" Payment institution 2018-06-20 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

UAB „Perlas Finance“ Electronic money institution 2016-06-13 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 14 straipsnio 1 dalis

Warning

UAB "Pervesk" Electronic money institution 2018-09-19 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 10 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys

Warning

Fine: 700000 €

UAB „PRO INVEST GROUP" Consumer credit provider 2017-10-16 Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 3-62, 7.1 ir 7.3 papunkčiai, 10 punktas, Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis

Fine: 59 €

UAB „PRO INVEST GROUP" Consumer credit provider 2017-06-12 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 4 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktai,11 straipsnio 8 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 ir 17.1 papunkčiai, 9, 10, 14, 17 punktai

Fine: 59 €

UAB ,,Prudentis" Management company 2016-08-29 Įspėjimas: Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 6 dalis, 43 straipsnio 1 dalis, Valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03-34, 130 ir 131 punktai. Bauda: Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

Warning

Fine: 6000 €

UAB „SB lizingas“ Consumer credit provider 2017-08-07 Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 20 dalis, 11 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 11 straipsnio 4 dalis

Warning

UAB „SB lizingas“ Consumer credit provider 2018-10-15 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 4161 €

UAB „SB lizingas“ Consumer credit provider 2016-09-12 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 9093 €

UAB „SB lizingas“ Consumer credit provider 2018-04-18 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 4 punktai

Warning

1 ... 5 6 7 8 9 10