Bank of Lithuania
Type
Date of decision
All results 227
Financial market participant or person subject to enforcement measure Type Date of decision Legal basis for enforcement measure application Enforcement measure
BIGBANK AS filialas Bank 2014-04-24 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 3-62, 7.3, 18.1 papunkčiai, 11, 16 punktai

Warning

BIGBANK AS filialas Bank 2018-02-01 Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 20 dalis, 11 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 8 dalis ir 19 straipsnio 2 punktas

Warning

BnP Finance, UAB Consumer credit provider 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 1578 €

BnP Finance, UAB Consumer credit provider 2014-06-17 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 2896 €

BnP Finance, UAB Consumer credit provider 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 3500 €

BnP Finance, UAB Consumer credit provider 2016-01-11 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis, 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 4488 €

Centro kredito unija Credit union 2014-06-17 Kredito unijų įstatymo 51 straipsnis, 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 5.2 ir 6.1 papunkčiai

Warning

„COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP“, akcinė draudimo bendrovė Insurer 2019-02-14 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 13 straipsnio 1 dalies b punktas, 16 straipsnio 1 dalis; Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis.

Fine: 20000 €

EDRAUDA, UADBB Insurance intermediary 2014-06-10 Draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 9 dalis

Fine: 2896 €

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Insurer 2017-10-10 Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 98 straipsnio 2 ir 9 dalys.

Warning

ERGO Life Insurance SE Insurer 2014-08-28 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 4 ir 5 punktai, 4 dalies 1 punktas, 46 straipsnio 5 dalis, Pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196, 7, 9-12 punktai

Fine: 28962 €

Galperin UAB Electronic money institution 2019-03-05 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 241-236 „Dėl poveikio priemonės taikymo Galperin, UAB“ rezoliucinės dalies 2 punktas (privalomas nurodymas ne vėliau kaip nuo 2018 m. gruodžio 31 d. vykdyti nuosavo kapitalo reikalavimus), Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 3 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Galperin UAB Electronic money institution 2018-10-15 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) ir Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.)

Warning

IĮ "Aujama-credit" Consumer credit provider 2012-06-13 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Warning

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Warning

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2015-06-08 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 500 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2015-08-17 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 17377 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2014-09-02 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 8689 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2014-09-02 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 4489 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2014-12-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis, 11 straipsnio 8 dalis ir 17 straipsnio 2 dalis

Fine: 4489 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 11000 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2016-01-25 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis ir 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 30000 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2015-11-30 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis ir 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 17521 €

IPF Digital Lietuva, UAB Consumer credit provider 2014-02-11 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 4489 €

1 2 3 4 5 ... 10