Bank of Lithuania
Type
Enactment date
All results 330
Financial market participant or person subject to an enforcement measure Type Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure
Kredito unija "Naftininkų investicijos", 302599651 Kredito unija 2014-02-18 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 241-94, 2 punktas (iki 2013 m. gruodžio 31 d. užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą)

Fine: 2546 €

IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2014-02-11 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 4489 €

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Bankas 2014-01-23 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, Minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2005 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 114, 17, 25 punktai, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 14 straipsnio 14 dalis, 19 straipsnio 1 dalis, Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 82, 14, 61 punktai, 27.2.1 papunktis

Warning

Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa", 112040690 Kredito unija 2014-01-17 Kredito inijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1- 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 1.1 papunktis, 2 punktas, 3.3 ir 4.1 papunkčiai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

LITGRID AB, 302564383 Emitentas 2013-12-17 Vertybinių popierių įstaymo 21 straipsnio 5 dalis

Warning

Kredito unija AMBER, 302651151 Kredito unija 2013-12-17 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 241-33 5.2 papunktis (iki 2013 m. birželio 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus)

Fine: 2562 €

Pajūrio kredito unija, 300129941 Kredito unija 2013-12-17 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.11 ir 17.3 papunkčiai, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9 ir16 punktai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 24 punktas, 8.1 ir 39.2 papunkčiai

Vadovo nušalinimas

UAB "Būsto paskolų draudimas", 110076079 Draudikas 2013-11-21 Draudimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis, Draudimo įmonės draudimo techninių atidėjinių padengimo turtu taisyklių, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. N-24, 3 punktas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Klaipėdos kredito unija, 302574840 Kredito unija 2013-11-08 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 47 straipsnio 4 dalis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3.2, 4.1 papunkčiai

Warning

Pakruojo ūkininkų kredito unija, 110067443 Kredito unija 2013-10-01 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 8 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 punktai, 39.2 papunktis, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2 papunktis

Warning

UAB "4finance", 301881644 Vartojimo kredito davėjas 2013-09-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 4489 €

Pateiktas skundas (Atmestas)
UAB „SB lizingas“, 234995490 Vartojimo kredito davėjas 2013-08-27 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 2172 €

UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB SAKSET, 302642704 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB „SMS Finance group“, 302681721 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB „Kreditas5000“, 302426628 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB „Baudų administratorius“, 302704942 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB „Aukslitas“, 302536640 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB ,,Sving Finance“, 302797366 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB ,,Prime Leasing“, 302565318 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB ,,SOSCREDIT“, 302776742 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB "Credit Consulting Services", 302314255 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa", 112040690 Kredito unija 2013-05-31 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 43 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 24 punktas, 16.2 papunktis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 41, 13, 18, 24, 38 ir 39 punktai, 8.1, 67.10 papunkčiai

Vadovo nušalinimas

1 ... 9 10 11 12 13 14